Als er een ding zeker is in dit leven is het wel het feit dat we ooit zullen sterven.
Dat idee geeft sommige mensen echt veel angst. Angst die hun zeer regelmatig aanvalt, soms zelfs met fysieke ervaringen.

Op een dag sterven we.
We zullen allemaal ooit sterven en ja, uiteraard weet ik ook dat er uitzonderingen denkbaar zijn. Zo zijn er in het verleden weleens mensen levend opgenomen in de hemel oa; Henoch en Elia. Daarnaast zou het natuurlijk kunnen dat Jezus binnenkort terug komt naar deze wereld en wij in een ondeelbaar moment veranderd zullen worden. (1 Kor 15:51-52) Maar het gaat me in dit stukje nu juist niet om de uitzonderingen of de mogelijke wederkomst van Jezus. Het gaat me om het hier en nu van het leven. Daarin hoeft er geen angst te zijn voor de dood. Ik geloof dat en heb ook vele malen gezien in mijn leven dat Jezus mensen los maakt van die angst die ze kunnen hebben voor de dood.

Ik heb het gezien.
Ik geloof dit omdat ik het al vele malen heb gezien in mijn leven.
Ik herinner me een jongeman die zwaar leed onder angst voor de dood, een angst die hem paradoxaal genoeg zo in de greep had genomen dat het hem aan de rand van de afgrond bracht, zover dat hij overwoog om zijn leven te beëindigen en daarvoor werd behandeld. Maar Jezus greep in, tijdens een genezingsdienst. In een moment van bevrijding, en tot op de dag van vandaag zie ik deze jongen vrolijk en wel genieten van het leven, zonder nog deze angst te ervaren.
Ik herinner me een jonge vrouw die in ons leven kwam. Die zo door de dood werd lastig gevallen dat haar letterlijk af en toe de adem werd ontnomen en hartkloppingen haar heel voelbaar en reëel bedrukten. In een proces van waarheid en bevrijding verdween de angst naar de achtergrond, totdat het helemaal geen plaats meer had in haar leven. De werken van de vijand waren tenietgedaan.
Ik herinner met kort geleden nog een jong kind. Wilde niet meer leven. De vijand had ingang gekregen, het duister was binnengekomen. Maar in Jezus naam mocht het licht weer aangaan in dit leven. En de volheid van Gods liefde, verdreef de vernietigende werking van de satan.

Ik kan echt nog heel lang doorgaan zo. Vele getuigenissen van heling, genezing en bevrijding. Van iedere angst en ook van angst voor de dood.

Het Woord van God zegt het!
Nog wel belangrijker dan mijn ervaringen is dat God het zelf zegt in Zijn Woord. Je hoeft niet met die, of welke andere angst dan ook te leven en al helemaal niet met een angst voor de dood. Neem bijvoorbeeld onderstaande tekst uit Hebreeën 2.

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad (1) om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet (2) te doen, en allen (3) te verlossen (3) die door angst voor de dood (5) gedurende heel hun leven (6/7) aan slavernij (4) onderworpen waren (6).
Hebreeën 2:14-15

Lees je deze tekst nog een keertje met me mee maar dan in slow-motion?
1. Jezus is vlees en bloed geworden
2. Om degene die de macht had over de dood te verslaan
3. Om allen, dus ook jou te verlossen. Dat is jouw recht door Zijn overwinning
4. Waarvan verlossen? Van de onderwerping aan de slavernij.
5. Wat voor slavernij? De slavernij van angst voor de dood.
6. Voor wanneer is die verlossing? Ze worden verlost van iets waaraan ze zonder Jezus “Gedurende heel hun leven” onderworpen waren (waren = verleden tijd).
7. Dat is dan dus “hier en nu” tijdens dit leven, ook voor jou!

Kom je niet los van deze of andere angst?

Wat God voor anderen heeft gedaan, zal Hij ook voor jou doen! Schijf je vandaag nog in voor de GoodbyeFear conferentie op 20 november.

Aanmelden | GoodbyeFear | 30-04-2022

Je kunt je hieronder aanmelden voor de conferentie. Je kunt tot maximaal 5 mensen tegelijkertijd aanmelden.